Stadsmanagers

Vereniging Ondernemend Sneek heeft twee stadsmanagers aangesteld. Nora van Warmerdam en Jan Gerbrand Krol zorgen ervoor dat de aantrekkingskracht en het economische klimaat van hun werkgebied worden versterkt. Ze initiëren, stimuleren en spelen als bemiddelaar tussen de verschillende partijen, daarnaast zijn ze het centrale aanspreekpunt voor de diverse betrokkenen.