Communicatie en sponsor verzoeken

De Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) wordt met regelmaat benaderd om events en initiatieven van derden te communiceren naar haar leden. Als Ondernemersvereniging vinden wij het niet onze taak hieraan te voldoen en onze vrijwilligers hiermee te belasten. Gezien het grote aanbod aan off- en online mediakanalen in de regio, zijn hier voldoende andere podia voor te vinden. Uitzonderingen hierop zijn initiatieven waarbij de VOS als partner of medeorganisator optreedt.

Sponsorverzoeken

Ook ten aanzien van sponsorverzoeken hanteren wij hiervoor hetzelfde beleid. Hoe goed het doel ook is, hier is helaas door ons niet aan te voldoen. Ook hier geldt de uitzonderingsregel dat alleen initiatieven, waarbij de VOS als partner of medeorganisator optreedt, worden gecommuniceerd naar onze leden.

Verzoekcriteria

We kunnen ons voorstellen dat je overtuigd bent dat jouw initiatief toch een platform of ondersteuning zou kunnen gebruiken van de VOS. Verwittig jezelf dan eerst van de 5 pijlers van onze vereniging. Initiatieven zullen hieraan moeten voldoen, voordat deze in behandeling worden genomen door het bestuur. De 5 pijlers van de VOS kun je vinden via deze link. Je kunt je verzoek, inclusief onderbouwing daarna alsnog indienen via secretariaat@ondernemendsneek.nl t.a.v. het Bestuur. Pas dan zal deze in behandeling worden genomen.