Informatie

Vereniging Ondernemend Sneek richt zich op een positief ondernemersklimaat en behartigt de belangen van ondernemers in Sneek e.o. in de breedste zin van het woord. Wij werken er hard aan om Sneek op de kaart te zetten als een ondernemende en bruisende stad. Iedere ondernemer in Sneek zou lid moeten worden van V.O.S. Want samen staan we sterk!

We zijn gesprekspartner van o.a. de gemeente en andere (semi-)overheid instanties. Spreekbuis voor bedrijven. Netwerk-initiator. Ideeënfabriek. Stimulans voor ondernemen en kenniscentrum. Wij behartigen de belangen van het bedrijfsleven, bevorderen het ondernemersklimaat, stimuleren samenwerkingen, delen van kennis, ideeën en ambities. Vereniging Ondernemend Sneek. Waar durf, ambitie en toekomst elkaar ontmoeten.

De kosten van een lidmaatschap zijn 100 Euro exclusief BTW per jaar. Meld je aan als lid voor Ondernemend Sneek, dé ondernemersvereniging van Sneek, via ons aanmeldformulier.

Voor overige vragen, gebruik dan het contactformulier.