De 5 Pijlers van onze vereniging

Als bestuur en leden van onze ondernemersvereniging Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) moeten we keuzes maken. Keuze geeft focus, efficiëntie en effectiviteit. Vermindert versnippering en vertraging. En laten we eerlijk zijn…we kunnen ook niet alles.

Als VOS hebben we vijf Pijlers van ons beleid opgesteld. Die gebruiken we om projecten die voor het Ondernemers Fonds in aanmerking komen te beoordelen of als anderzijds te ondersteunen. Maar ook zijn ze van belang om met bijvoorbeeld de gemeente te bespreken als daar eind dit jaar weer een nieuw gemeentebestuur gaat komen.

1. Infrastructuur

Het spreekt voor zich dat een moderne infrastructuur noodzaak is voor goed ondernemen. Het is een basis. We denken daarbij niet alleen aan wegen en water, maar ook aan bijvoorbeeld internet en kennis. Beschikbaarheid van belangrijke middelen om goed te kunnen ondernemen, daar gaat het om.

2. Toerisme en recreatie

Sneek is een merk en dat trekt toeristen. Alles wat bijdraagt om dit te versterken is welkom. Of het nu nieuwe vormen van watersport zijn of een andere groep toeristen dan voorheen… Sneek als toeristisch toplocatie verder ontwikkelen, dáár gaat het om.

3. Bedrijvigheid

We streven naar meer bedrijven die zich hier vestigen. Of het nu kleine start ups zijn van enthousiaste pioniers tot grote bedrijven die hier een forse locatie opzetten…Hoe meer bedrijven hoe beter het is voor de stad.

4. Onderwijs en Arbeidsmarkt

Voor ondernemers is het belangrijk om kundig en gemotiveerd personeel te kunnen inhuren. Omgekeerd is het voor jongeren belangrijk om een leuke en leerzame opleiding in Sneek te kunnen volgen die ook een fijne baan tot gevolg kan hebben. Maar ook mensen die via omscholing of re-integratie een nieuwe plek in onze arbeidsmarkt zoeken moeten de ruimte krijgen.

5. Duurzaam Sneek

Produceren en inzetten van duurzame producten of diensten én het ontwikkelen van duurzame ideeën, technieken en kennis. Een continu proces waarvoor Vereniging Ondernemend Sneek, samen met de driehoek overheid, onderwijs en ondernemers, zich als aanjager, verbinder, stimulator en inspirator opstelt. Geen loze kreten maar faciliteren en realiseren. Duurzaamheid is immers onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Tot slot

Natuurlijk staan de pijlers niet los van elkaar. Een goede infrastructuur maakt het fijn ondernemen in onze stad met allure, Sneek. Waarbij de dynamiek van groei en innovatie door een groeiend aantal bedrijven beleefd wordt. Het belang van kundige en gemotiveerde medewerkers, jong en oud, wordt overal gevoeld doordat juist onderwijs en overheid intens met ondernemers aan excellerende opleidingsprogramma’s invulling geven.

Via deze link kom je rechtstreeks op de pagina waar je aanvragen kunt indienen voor het Ondernemersfonds, indien je denkt dat je project aan minimaal 1 van de 5 pijlers voldoet.