06-09-2022
Plan van aanpak Sneek 2019 - 2022 KVO-B

Deze rapportage is het resultaat van de samenwerking tussen de volgende partners, bestaande uit:

• Gemeente
• Politie
• Brandweer
• Vereniging Ondernemend Sneek (VOS)
• MKB-Nederland als procesbegeleiding

Deze partners maken (met uitzondering van MKB-Nederland) deel uit van de KVO-
werkgroep.

Aanleiding
De samenwerking is ontstaan in 2007 toen de ondernemers en de genoemde partners de veiligheid op de bedrijventerreinen wilden verbeteren met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Doel is om met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de hierdoor ontstane samenwerking schone, hele en veilige bedrijventerreinen te creëren en te behouden. Het KVO-B heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft het proces begeleid.
Eens in de drie jaar toetst de werkgroep op basis van een analyse de huidige problematiek. Dit om te komen tot een gezamenlijk, breed gedragen aanpak van oplossingen welke gericht zijn op veilige en toekomstbestendige bedrijventerreinen.
In de periode van juli 2019 tot met november 2019 is er door de werkgroep en MKB Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de criminaliteitsbeleving op de bedrijventerreinen. De enquêteresultaten van dit onderzoek, welke bekend waren in november 2019, geven aan dat er op de bedrijventerreinen sprake is van een aantal aandachtspunten op het gebied van openbare orde en veiligheid. De werkgroepleden hebben dit onderkend.
De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland in twee bijeenkomsten gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een plan van aanpak voor de bedrijventerreinen. Als basis voor de analyse geldt het veiligheidsonderzoek.
In de loop van dit planproces zijn er geen andere partijen / partners betrokken geweest bij het structurele overleg van de werkgroep.

 

Bestanden:

1. Plan van aanpak
2. Bijlages KVO 2019 - 2022