11-12-2019
Kiwa certificering KVO-B Sneek weer met 3 jaar verlengd

Sinds 2008 houdt Ondernemend Sneek zich bezig met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Op 2 december 2019 stond de 3-jaarlijkse audit door de KiWa weer op de agenda van onze werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Sneek. Dit keurmerk is bedoeld om de veiligheid van de bedrijventerreinen De Hemmen, De Houkesloot en ’t Ges in Sneek op een hoog niveau te houden. Daarnaast is het van algemeen belang dat de terreinen er schoon en verzorgd uit (blijven) zien.

 

Richard Veldman, voorzitter van de VOS-werkgroep, vertelt: “We hebben een zeer actieve en betrokken werkgroep, waardoor er regelmatig goede resultaten worden behaald. Door de korte lijnen kunnen we snel schakelen en zijn problemen op het gebied van veiligheid opgelost voordat de ondernemers het in de gaten hebben.” Naast Richard zijn vertegenwoordigers vanuit de gemeente, politie, brandweer, het beveiligingsbedrijf, de 3 bedrijventerreinen en de stadsmanager Buitenring bij KVO-B betrokken. De deskundige begeleiding vanuit het MKB was in handen van dhr. Keuker.

 

Door het opstellen van een plan van aanpak met alle actiepunten, kan snel en resultaatgericht gewerkt worden. Zodoende wordt de veiligheid op diverse facetten gewaarborgd, is er regelmatig overleg met diverse organisaties en betrokkenen en wordt tijdig voldoende en relevante informatie aan de leden van VOS gegeven. Al met al is Kiwa certificering een krachtig en effectief keurmerk dat voor de bedrijventerreinen in Sneek weer voor 3 jaar verlengd is en we als Ondernemend Sneek uitermate trots op zijn.

 

Zaken welke de afgelopen periode gedaan zijn door de werkgroep:

 • Elke jaar komt de werkgroep minimaal 4 keer per jaar samen
 • Elk jaar worden er minstens twee schouwen gedaan, een dag- en een nachtschouw
 • Elke nacht rijd Trigion surveillance rondes over de bedrijventerreinen en de binnenstad (mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds!)
 • Door de werkgroep wordt doorlopend de ontwikkeling van camerabewaking gemonitord
 • Elk jaar komen vertegenwoordigers van andere bedrijventerreinen uit de provincie bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.
 • Communicatie tussen ondernemers en de wijkagent worden gewaarborgd.
 • In 2018 zijn de ondernemers per mail geïnformeerd over de impact bij een brand in hun onderneming
 • Er is een begin gemaakt met het vullen van de KVO-B pagina op de website van de VOS

 

Aandachtspunten voor het komende jaar:

 • Verder aanvullen van informatie op de website van de VOS
 • Verkeersveiligheid in relatie tot overlast (o.a. parkeren, hard rijden)
 • Ontsluiting bedrijventerrein De Hemmen
 • Ondermijnende criminaliteit
 • Calamiteiten voorbereiding
 • Vervuiling
 • Communicatie en vertegenwoordiging Gemeente verbeteren