16-04-2020
Technolab SWF

Ontwikkelkosten om het huidige onderwijs aanbod uit te breiden met essentiële branches voor Sneek en SWF.

Metaal en maakindustrie
Voor de metaal- en maakindustrie zal het fundament gaan liggen in een STEAM Fablab (STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts, Mathemetics). Naast een uitvoeringsprogramma (workshops, challenges, gastcolleges en bedrijfsbezoeken) geeft men aan ook een structuurversterking onderling in de eigen regio te willen. Structureel om de tafel, innovaties delen en samenwerken als het gaat om personeel, machines en vastgoed.

Transport en Logistiek
Voor de Transport en Logistiek zijn er bedrijven die ons hebben benaderd en gevraagd te komen tot een betere doorlopende leerlijn. Starten bij de onderbouw basisschool, door tot de eerste twee klassen VO waar vervolgens aansluiting gevonden wordt in het profiel Mobiliteit en Transport. Men geeft ook aan dat er de behoefte is dat het onderwijs vooral de vele verschillende en uiteenlopende mogelijkheden laten zien. Van
ICT en planning, naar magazijn, naar laden/lossen en de high-end techniek in bijvoorbeeld verticale transport.

En crossovers als het gaat om techniek in de zorg, horeca, toerisme, detailhandel en de dienstverlenende sector.