15-09-2023
Wat is jouw CO2 footprint?

CO2 veroorzaakt ruim de helft van het broeikaseffect: de opwarming van de aarde dus. Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Doel van dit akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. Daarom wil Nederland in 2050 klimaatneutraal te zijn, en koerst het rijk aan op 60% CO2-reductie in 2030. Afgezien van de verplichtingen die hieruit voortvloeien zou het verminderen van de CO2 footprint zo langzamerhand moeten zijn ingesleten in het DNA van iedere organisatie.

Albrecht Wijbenga van Wijbenga Architecten was benieuwd naar de uitstoot van zijn bedrijf en kwam uit op 50 ton CO2 uitstoot oftewel 2.500 bomen per jaar. Het verkleinen van deze footprint blijkt niet heel ingewikkeld te zijn en de kosten vallen mee. Geïnspireerd door deze kennis heeft hij, samen met een aantal andere ondernemers en met netbeheerder Liander, het initiatief genomen om de CO2 footprint van de Sneker bedrijventerreinen in kaart te brengen. Deze werkgroep gaat een aantal bedrijven benaderen die worden verzocht informatie op dit gebied te delen.