02-10-2019
Varen door de binnenstad van Sneek: van droom naar werkelijkheid!

Wat in 2016 ontstond als een idee tijdens een bijeenkomst van de VOS (Vereniging Ondernemend Sneek) is inmiddels uitgegroeid tot een serieus plan. Een groep enthousiaste VOS leden (commissie Sneek meer dan een week) wil de grachten in de binnenstad van Sneek voor zoveel mogelijk boten toegankelijk maken. Watersporters varen dan straks dóór Sneek in plaats van eromheen.

 

De stad haar oude charme en sfeer teruggeven, dat is het doel. Sneek is al mooi, maar ‘Sneek ken nog veel mooier wurde’. Om de grachten toegankelijker te maken voor boten zijn er verschillende werkzaamheden nodig. Het gaat dan met name om het aanpassen van bruggen.

Hoe het begon

Veel Sneekers vragen zich al jaren af waarom het varen door de Sneeker grachten niet aantrekkelijker wordt gemaakt. Enkele ondernemers van de VOS hadden deze gedachte ook en als werkgroep ontwikkelden zij hiertoe een plan. Dit plan werd door de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) van de provincie Fryslân opgemerkt, waarna de TAF met het verzoek kwam om het plan in te dienen als koploperproject. Er zijn hiermee in Fryslân nu twaalf koploperprojecten (waaronder ook Feanetië, Sense of Place en Holwerd aan Zee) die gezamenlijk tot doel hebben de toeristische sector in de provincie naar een hoger niveau te tillen. Met elkaar zetten ze in op bijdrages van het Rijk en Europa.

Impressie Koningsbrug Sneek

Stichting Waterstad Sneek

Om de plannen verder te brengen richtte de werkgroep in maart van dit jaar de Stichting Waterstad Sneek op. Een van de eerste acties als officiële stichting was het inschakelen van een adviesbureau. Dit bureau onderzoekt wat er moet gebeuren om de grachten voor verschillende scheepshoogtes bevaarbaar te maken. Het onderzoek is in volle gang en naar verwachting volgt deze maand het rapport.

Praat mee

De stichting vindt het belangrijk dat het een plan is van en voor Sneekers. Daarom vraagt ze de inwoners, ondernemers en bezoekers van Sneek naar hun mening via een online enquête op www.waterstadsneek.nl/geef-je-mening. Op de website worden binnenkort ook de data van de informatiebijeenkomsten gepubliceerd.

 

Stichting Waterstad Sneek ziet het al voor zich: een bruisend centrum met gezellige drukte in en langs de grachten. Een droom die wat de stichting betreft werkelijkheid wordt!