15-09-2023
Update rotonde afrit 22 en het project aquaduct

De route van en naar Sneek, vanuit Joure, wordt momenteel flink op de schop genomen. Twee projecten, de ene is gepland (de rotonde bij afrit 22) en de andere is door overmacht veroorzaakt (Prinses Margriettunnel), zorgen voor enige vertraging. Sibold Jellema is onze vertegenwoordiger in de projectgroep die de werkzaamheden op en rond de rotonde van afrit 22 monitort. Heugelijk om te constateren is dat suggesties van de werkgroep, ter voorkoming van stilstaand verkeer tijdens de werkzaamheden, zijn overgenomen. Binnenkort worden deze werkzaamheden afgerond. Het andere project, de Prinses Margriettunnel gaat meer tijd vergen. Deze werkzaamheden aan dit aquaduct worden, naar verwachting, volgend jaar juni afgerond.