17-01-2023
Update afsluiting A7

Deze week is duidelijk geworden dat er nog geen (tijdelijke) oplossing is voor de afsluiting van de A7 ter hoogte van het aquaduct. Er zijn verschillende belanghebbenden in dit proces. Op dit moment vindt overleg, met name, plaats tussen lokale- en provinciale overheid en Rijkswaterstaat.

Er is inmiddels een projectgroep geformeerd ‘Afsluiting A7’ waarin de hoogst verantwoordelijke voor de technische uitvoering, de gemeente, provincie en ook ander betrokken zijn verenigd.


Dit zijn:
 

  • Vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Oppenhuizen en Hommerts (resp. Luuk Westert, Dio Spronk)
  • Vertegenwoordiging vanuit gedupeerde (transport)ondernemers en andere bedrijven met veel transportbewegingen (Jellien Posthuma-Smit namens Poiesz, Christien Lycklama a Nijeholt namens Hoekstra, Geert Jan Douma namens Douma Staal, Wessel Veenstra namens Veenstra | Fritom).
  • Vertegenwoordiging van recreatiesector (Floriaan Zwart namens VVV Waterland van Friesland)
  • Vertegenwoordiging van ondernemersverenigingen Hommerts (Roeland Kingma), Oppenhuizen (Theo Verboom) en Sneek (Sibold Jellema)
  • Eventueel nog niet genoemde direct betrokkenen
  • Onder voorzitterschap van Arnold de Jong, afgevaardigde namens bestuur Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslan


Doel van deze tijdelijke contactgroep is:
 

  • Onderlinge communicatie, niet tegen elkaar maar met elkaar werken aan een oplossing gedurende deze situatie
  • Ongewilde en/of bijzonder gevaarlijke situaties gedurende afsluiting melden en actie op ondernemen.
  • Eenduidige communicatie naar achterban middels bv. een gezamenlijke nieuwsbrief
  • 1 communicatiekanaal waarin overheid en Rijkswaterstaat ons een regelmatige update kan geven over de stand van zaken.


De projectgroep komt (twee)wekelijks bij elkaar. Wat we willen voorkomen is dat we in deze voor een ieder hele vervelende situatie als overheid, ondernemers en omwonenden tegenover elkaar komen te staan. Uiteindelijk willen we allemaal dat deze situatie zo snel mogelijk opgelost gaat worden.

Het eerste overleg heeft plaatsgevonden op dinsdagochtend 17 januari 2023. Op 24 januari staat het volgende overleg gepland met o.a. wethouder Rietman en de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat.

We hopen dat er dan ook meer duidelijkheid kan worden gegeven over de uitkomsten van de onderzoeken en het vervolgplan.


Website

Rijkswaterstaat werkt aan een aparte pagina waar alle informatie rondom de afsluiting, omleidingswegen en laatste stand van zaken wordt verzameld. Daar komen ook de antwoorden op veel gestelde vragen. Zodra deze pagina gereed is (waarschijnlijk begin volgende week) plaatst de gemeente een link op hun website: https://sudwestfryslan.nl/a7-wegafsluiting/


Nieuwsberichten over de A7 zijn te volgen op:

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/01/a7-start-grondonderzoek-bij-prinses-margriettunnel