20-12-2017
Surveillance in Sneek als onderdeel van het KVO-programma met Trigion van start

Tijdens de ledenvergadering van november jl. gaf KVO-B commissielid Ferry Redschaad een korte presentatie over de op handen zijnde overeenkomst met Trigion betreffende surveillance-activiteiten op de bedrijventerreinen en in de binnenstad.

 

Inbraakpreventie bedrijven


Hoewel de VOS en Trigion nog in de laatste fase van de onderhandelingen zitten is Trigion, als extra service van overeenkomst, al gestart met de uitvoering. Met name door de inspanningen van Trigion en door slim indelen van de diverse routes, kunnen zij straks 7 dagen per week surveillance activiteiten uit gaan voeren. Op het terrein van Vriesia Glas (Hemmen) komt nu al een mobiele camera te staan.

 

Ervaringen Bolsward


Bij de collega-ondernemers in Bolsward zijn zeer goede ervaringen opgedaan met het beveiligen van de bedrijventerreinen en winkelgebied. Gevolg: een aanzienlijke afname van bedrijfsinbraken. In januari zullen we u verder informeren.

 

Samen met V.O.S. op naar een veiliger Sneek.