01-05-2018
Stichting Regio Marketing Zuidwest Friesland krijgt steeds meer vorm

De gezamenlijke inspanning van Stichting Regio Marketing Zuidwest Friesland, VVV de Friese meren – Gaasterland en VVV Zuidwest Friesland krijgt steeds meer vorm. Uiterlijk 1 januari 2019 willen deze drie organisaties verder gaan als één toerisme organisatie voor heel Zuidwest Friesland. De eerste stappen zijn hiervoor gezet zo bericht ons de Stuurgroep SRM ZWF, VVV FMG en VVV ZWF.

 

Wist u bijvoorbeeld dat;

  • Er wordt toegewerkt naar één site voor de hele regio met alle toeristische informatie? Deze gaat half mei 2018 online en zal verschijnen in het Nederlands, Engels en Duits;
  • Alle evenementen uit onze regio tegenwoordig automatisch geplaatst worden op de site Friesland.nl (Merk Fryslân);
  • Er half mei 2018 een merk propositie en logo voor onze regio wordt gepresenteerd. Deze zal worden gebruikt als kapstok voor toekomstige marketingcampagnes;
  • Er dit jaar één toeristisch magazine is uitgegeven voor de hele regio en dat we nu al bezig zijn voor 2019. De wens is dan om in zowel het Nederlands als het Engels en Duits een inspiratie gids uit te brengen;
  • Er vergevorderde gesprekken zijn met verschillende steden aan de IJsselmeerkust en we zelfs dit jaar nog verwachten de eerste samenwerking te presenteren;
  • Vanuit de drie besturen een stuurgroep is gevormd die toewerkt naar de fusie;
  • Leden van beide VVV’s en ondernemers in de hele regio positief zijn gestemd over de fusieplannen.

 

Uitdagingen

Tegelijkertijd zijn er de nodige uitdagingen om de grote verschillen binnen de regio te overbruggen. Zo zijn de beschikbare budgetten beperkt te noemen ten opzichte van de omvang van de toeristische sector en onze regio. Waarbij ook rekening moet worden gehouden met deze budgetten per gemeente in relatie tot de respectievelijk geografische en economische omvang van elke gemeente afzonderlijk. Daarnaast zal het tijd en geld kosten om ondernemers en sector gerelateerde organisaties te overtuigen en te laten aanhaken bij de nieuwe organisatie. Vooral in gemeente Súdwest-Fryslân zijn er door het verleden op dit dossier de nodige drempels weg te nemen. De stuurgroep ziet dit als een uitdaging en gaat deze niet uit de weg zo valt te lezen en de informatie. Maar het is belangrijk om een reëel beeld te verkrijgen van onze mogelijkheden zodat we niet verzanden in te grote verwachtingen. Indien u vragen heeft over het fusie proces kunt u contact opnemen met Floriaan Zwart via info@srmzwf.nl.