15-09-2023
Spanning op het net

Veel bedrijven, ook in Sneek, produceren zelf stroom (zonnepanelen, windenergie etc.). Niet in alle gevallen heeft het betreffende bedrijf alle energie zelf nodig terwijl andere bedrijven deze energie wel kunnen gebruiken en ook zijn er bedrijven die wel willen, maar niet kunnen verduurzamen vanwege een tekort aan netcapaciteit. Terugleveren van elektriciteit wordt steeds onvoordeliger, onderling delen, zonder tussenkomst van een energiebedrijf, ligt veel meer voor de hand. Niet voor niets wordt daarom veel onderzoek gedaan naar slimme systemen die dit realiseren.

Nora van Warmerdam zit met diverse partijen, waaronder de Dutch Energy Group, in de werkgroep energiebeheer. Deze commissie organiseerde een info-avond op 5 juni. Informatie werd verstrekt door netbeheerder Liander, Firan (ontwikkelt, realiseert en exploiteert infrastructuur voor dit soort projecten) en Enber (adviseurs voor financiering van duurzaamheidsprojecten). Een buitengewoon interessante en leerzame avond. De stand van zaken is nu dat bedrijventerreinen De Hemmen 1&2 pilot-locaties worden.

Momenteel worden bedrijven benaderd om in kaart te brengen wat hun energieproductie, overschot en mogelijke behoeftes zijn. Er loopt een aanvraag bij het Ondernemersfonds om initiatieven te bekostigen en de gemeente laat via adviesbureau Berenschot een onderzoek uitvoeren. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!