09-04-2020
Sneekweek 2020 en corona maatregelen

Door de landelijke maatregelen tegen het coronavirus worden veel zomerevenementen afgelast of staan op losse schroeven. De organisatoren van de Sneekweek 2020 zijn er eenduidig in: de volksgezondheid staat voorop. Mochten de corona ontwikkelingen zich ten positieve keren en er mogelijkheden zijn tot het organiseren van een Sneekweek, al dan niet in aangepaste vorm, dan zullen de organiserende partijen hier hun uiterste best voor doen. Het zou voor de lokale horeca, winkels en de Sneker bevolking een enorme opsteker zijn dat de zeilwedstrijden en de festiviteiten in een bepaalde vorm toch door kunnen gaan.

De organiserende partijen de Koninklijke Watersport Vereniging Sneek, Vereniging Ondernemend Sneek, Stichting uit in Sneek en Sneek Promotion hebben dit afgelopen woensdag besloten. De berichtgeving van het kabinet, rond 28 april 2020, zal worden afgewacht. Vervolgens zullen deze partijen in overleg met de gemeente Súdwest Fryslân mogelijke scenario’s ontwikkelen voor de Sneekweek 2020. Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus en het kabinetsbeleid wordt er in gezamenlijkheid een definitief besluit genomen.