08-02-2022
Sander ten Bosch nieuwe directeur Stichting Sneekweek i.o.

Sander ten Bosch wordt de interim directeur van de Stichting Sneekweek in oprichting. Met Sander ten Bosch haalt de nieuwe Stichting gelijk een berg ervaring in huis. De uit Assen afkomstige Ten Bosch is directeur van de Stichting TT week in Assen, in 2019 was hij projectleider bij Delfsail en afgelopen jaar was hij actief als ad interim directeur in Zandvoort en verantwoordelijk voor de ‘side events’ van de Formule 1. Hij is een professional op het gebied van procesmanagement van (grootschalige) evenementen.

In juni 2021 ondertekenden de betrokken partijen gezamenlijke het ambitiedocument toekomstbestendige Sneekweek. In het najaar is er door vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Uit in Sneek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Sneek Promotion en Vereniging Ondernemend Sneek hard gewerkt aan het vertalen van deze ambities. Het resultaat; een breed gedragen strategisch plan.

Om Sneekweek 2.0 naar een hoger niveau te tillen is samenwerking van groot belang.  Deze samenwerking wordt geborgd in de nieuw op te richten stichting, waarbij de voornaamste rol van de stichting ligt in het verbinden van alle partijen met als resultaat de uitvoering van het gedragen plan voor een toekomstbestendige Sneekweek. De voornaamste knelpunten die de samenwerking beoogt op te lossen zijn: samenhang in de programmering verbeteren, verbreding van de doelgroepen, overlast voor de inwoners beperken, veiligheid bezoekers waarborgen en een sterkere verbinding tussen het zeilevenement en de festiviteiten in de stad.

Op 3 februari jl.  heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om € 125.000,- aanjaagsubsidie toe te kennen aan de nieuwe Stichting Sneekweek. Afgelopen november hadden de leden van de Vereniging Ondernemend Sneek al ingestemd om € 50.000,- beschikbaar te stellen voor  de uitvoering van het nieuwe beleid en de voorbereiding van Sneekweek ‘nieuwe stijl’ in 2022 en de komende tien jaar.