19-12-2023
Proef autoluwe binnenstad Sneek

Vanuit de werkgroep bereikbare binnenstad zijn er vragen ingediend bij de gemeente. Deze informatie delen we graag met jullie. 

De volledige informatie is te vinden via onderstaande documenten.

Document vraag en antwoord

Stappenplan bijsturen

 

Samenvatting vraag en antwoord

In een recente communicatie benadrukt de gemeente Súdwest-Fryslân haar inspanningen om alle belanghebbenden actief te betrekken bij de proef Autoluwe Binnenstad Sneek. Het Plan van Aanpak, dat draagvlak vereist van inwoners en ondernemers, wordt volgens de gemeente zorgvuldig uitgevoerd. Dit ondanks enkele geluiden van ondernemers die aangeven niet voldoende te zijn geconsulteerd.

De gemeente benadrukt dat sinds 2018 gesprekken worden gevoerd met diverse belanghebbenden, waaronder ondernemers, bewoners, landbouwsector en andere relevante partijen. Via diverse communicatiemiddelen zoals inloopavonden, straatgesprekken, enquêtes en persberichten worden inwoners en ondernemers geïnformeerd en betrokken.

Daarnaast worden de suggesties van de werkgroep Bereikbare Binnenstad serieus genomen en verwerkt, waaronder de garantie voor bereikbaarheid van woningen, parkeerplaatsen en winkels. Het gemeentebestuur organiseert regelmatig inloopmomenten en staat open voor individueel contact met ondernemers.

Een punt van discussie betreft de enquête, waar ondernemers niet actief bij betrokken zouden zijn. De gemeente benadrukt echter dat de enquête in samenwerking met de werkgroep Autoluwe Binnenstad is opgesteld, met vertegenwoordigers van ondernemers en bewoners.

Wat betreft de verkeersmaatregelen en het autoluwe plan worden zorgen geuit over de betrouwbaarheid van de enquête, waarbij de aantallen respondenten worden betwist. De gemeente stelt echter dat ruim 2200 mensen de enquête hebben ingevuld, wat een representatief beeld geeft.

De gemeente benadrukt dat het autoluwe plan is opgezet om de binnenstad veiliger, beter bereikbaar, aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Meetresultaten worden gekoppeld aan minder gemotoriseerd verkeer, wat volgens de gemeente leidt tot minder stankoverlast, betere bereikbaarheid, en een veiligere omgeving.

Op vragen over de bewegwijzering naar parkeerterreinen geeft de gemeente aan dat hieraan wordt gewerkt, met nieuwe borden die bezoekers naar gratis parkeerterreinen aan de rand van Sneek leiden.

Het verkeersbesluit voor de proef Autoluwe Binnenstad Sneek heeft ter inzage gelegen sinds juli 2023 en is breed gecommuniceerd via diverse kanalen.

De wijziging van de namen van parkeerterreinen wordt gemotiveerd door het uitdragen van de identiteit van Sneek en is een wens van ondernemers.

Meer informatie is te vinden op https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/autoluwe-binnenstad-sneek/. 

*deze samenvatting is gemaakt met behulp van ChatGPT.