18-03-2020
Openingstijden winkels in Sneek!

Het Corona virus houdt ons allen behoorlijk in zijn greep. Diverse bedrijfstakken, onder andere onze collegas in de horeca, worden hart getroffen. De Vereniging Ondernemend Sneek is deze week meerdere keren benaderd met de vraag welke collectieve openingstijden we hanteren voor de binnenstad van Sneek. Juist omdat de belangen, de afspraken per branche en de overwegingen voor elk bedrijf verschillend zijn geven wij op dit moment geen advies af omtrent het wijzigen van de collectieve openingstijden en hanteren wij de normale openingstijden zoals de bezoekers dat van ons gewend zijn.

 

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Mocht er aanleiding zijn om jullie nader te informeren of om het advies te wijzigen, dan laten horen jullie van ons. Verder adviseren wij iedereen de richtlijnen zoals die door de overheid worden geadviseerd te volgen.

 

Wel doen wij een dringend beroep op jullie om de normale openingstijden zoveel als mogelijk te hanteren en duidelijk via jullie eigen communicatiekanalen te communiceren. Immers: samen maken wij de binnenstad!

 

We wensen iedereen veel sterkte en succes de komende tijd.

 

VOS werkgroep Binnenstad