22-06-2021
Nieuwe Sneekweek in de startblokken

Vanmiddag heeft de ondertekening van het ambitiedocument voor een toekomstbestendige Sneekweek plaatsgevonden op het startschip van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, die voor deze gelegenheid was afgemeerd in De Kolk. De afgelopen maanden is hard gewerkt door vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Uit in Sneek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Sneek Promotion en Vereniging Ondernemend Sneek om gezamenlijk het toekomstbeeld van de Sneekweek te bepalen. Deze beelden zijn vertaald in een ambitiedocument voor de Sneekweek, waarin de ambities voor een toekomstbestendige Sneekweek zijn geformuleerd. Met het startschot, na afloop van de ondertekening, ging de officiële samenwerking van start tussen de betrokken partijen om een stichting Sneekweek op te richten. Deze stichting krijgt een verbindende en coördinerende rol ten aanzien van programmering, vergunningen, marketing en fondsenwerving.

Highlights
De Sneekweek start op de 1e zaterdag van augustus. Voor een beheersbare Sneekweek gaat de lengte van de festiviteiten van de Sneekweek in 2022 weer terug naar 7 dagen. De muziek- en culturele festiviteiten sluiten dan weer aan bij de duur van de zeilwedstrijden op het Sneekermeer. Meer activiteiten voor een breder publiek overdag en ’s avonds meer variatie in de muziekpodia is één van de uitgesproken ambities. Een sterke verbinding tussen watersport en vermaak wordt een randvoorwaarde voor nieuwe programmering. Qua locaties wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van een evenemententerrein buiten de stad. We streven naar een volledig circulaire Sneekweek in 2031. De ambities dragen bij aan het versterken van het imago en positieve economische en maatschappelijke impact voor Sneek en de regio.