05-06-2019
MVO Ondernemersprijs 2019 Súdwest-Fryslân

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is één van de speerpunten van de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente looft samen met de Ondernemersfederatie een prijs uit voor ondernemers die zich hier in het bijzonder voor inzetten. Bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering kunnen hiervoor worden voorgedragen.

 

Wat zijn de criteria?

Dit jaar is het thema ‘Sociaal Werkgeverschap’. Dit houdt in dat de ondernemer het verschil maakt door zich maatschappelijk in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet de onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • Het bedrijf is gevestigd binnen de gemeente Súdwest-Fryslân;
  • Het bedrijf draagt bij aan een betere maatschappij gericht op het welzijn van mensen en medewerkers. De werkgever heeft oog voor de medewerkers en/of mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, gezondheid, scholing, participatie, schulden;
  • Het bedrijf zet zich in om de leefomgeving van mensen te verbeteren.

Hoe meld ik mijn bedrijf of een collega ondernemer aan?

Vind jij dat je met je bedrijf of een collega ondernemer in aanmerking hoort te komen voor de MVO Ondernemersprijs 2019 Súdwest-Fryslân? Klik hier en meld jezelf of collega ondernemer aan voor 1 september 2019.

 

Uit de inzendingen kiest een jury drie genomineerden die op 10 oktober 2019, de Dag van de Duurzaamheid, bekend worden gemaakt. De winnaar zal vervolgens worden gekozen tijdens de Ondernemersbijeenkomst op 15 november 2019, de Dag van de Ondernemer, door alle aanwezige ondernemers. De uitnodiging hiervoor volgt later.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel deze dan gerust per mail via ondernemen@sudwestfryslan.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 14 0515, en vragen naar Helga Krist.