25-04-2024
Herstel Margriettunnel vraagt meer tijd

Het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek vraagt meer tijd dan oorspronkelijk gepland. De werkzaamheden zullen nu doorlopen tot eind 2025. Dit komt door verschillende uitdagingen en onvoorziene omstandigheden die tijdens het proces zijn opgetreden.

De gekozen bouwmethode, waarbij de grondwaterstand niet verlaagd hoeft te worden, draagt bij aan het minimaliseren van risico's voor omliggende bebouwing. Echter, deze aanpak vergt wel extra tijd. Het boorproces voor de ankerpalen en andere complexe aspecten zoals het plaatsen van preventieve ballast en het realiseren van waterkelders nemen meer tijd in beslag dan aanvankelijk verwacht. 

Dit is een tegenvaller voor weggebruikers en de omgeving. De projectgroep stelt alles in het werk om de overlast tot een minimum te beperken en waar mogelijk de werkzaamheden te versnellen.