17-07-2020
Harry de Wit legt voorzitterschap VOS neer

Harry de Wit heeft besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen als voorzitter van de VOS. De Wit ervaart al geruime tijd problemen om zijn voorzitterschap op een juiste wijze te combineren met zijn functie als algemeen directeur van NV Empatec. Sinds vorig jaar oktober is een collega-directeur voor langere tijd afwezig. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verzwaring in zijn dagelijkse taken.

 

Daarnaast heeft Harry als directeur van Empatec te maken met de gemeente SWF als aandeelhouder en klant en vanuit de VOS wordt hij geacht met diezelfde gemeente te lobbyen en op te komen voor de belangen van de ondernemers van Sneek. “Rolzuiverheid vergt van beide kanten een zekere mate van flexibiliteit. Dat blijkt helaas in de praktijk niet altijd even eenvoudig te zijn. Verder heb ik er alle vertrouwen in dat in het huidige bestuur voldoende kwaliteit zit om het voorzitterschap op te pakken.”Aldus de vertrekkend voorzitter.

 

We willen Harry uiteraard bedanken voor de tijd die hij in de VOS en de stad Sneek heeft gestoken als voorzitter. Vice voorzitter Sibold Jellema zal tijdelijk de rol van voorzitter van de VOS op zich nemen.