22-11-2021
Geslaagde ALV op 9 november

Heerlijk een ledenvergadering met een mooie opkomst (bijna 100 leden) en een goed gevulde avond, begin november. Met theater Sneek als sfeervol decor, werden veel mooie projecten gepresenteerd. Onze binnenstadmanager vertelde wat er allemaal is gebeurd in Sneek, ondanks de beperkende maatregelen, en met welke zaken we druk in de weer zijn voor een toekomstbestendige en vitale binnenstad. De bijeenkomst werd afgesloten door cabaretier Rob Urgert. Hij vertelde op humorvolle wijze de aanwezige ondernemers hoe zij in deze onzekere tijden zuivere keuzes kunnen blijven maken.

Er belooft veel te gaan gebeuren in Sneek. Wat dacht je bijvoorbeeld van digitale billboards langs de toegangswegen van de industrieterreinen? De buitenringcommissie zou deze verlichte aankondigingsborden graag bij De Hemmen en Houkesloot willen laten plaatsen. Hierop kunnen aankondigingen van festiviteiten, toeristische hotspots, advertenties, uitingen van ondernemers en informatie vanuit de gemeente gedeeld worden. Diezelfde buitenringcommissie wil Sneek graag voorzien van kunstwerken op rotondes. Een groep van 7 ondernemers, de ‘kunstcommissie’, heeft twee professionele kunstenaars uitgenodigd om de wensen van VOS te bespreken. De kunstenaars zijn de Sneker Dirk Hakze en Gerrit Terpstra uit Heeg. Tijdens de ALV werd het kunstwerk voor de rotonde op bedrijventerrein De Hemmen met de titel Arkstate nader toegelicht. Het is de bedoeling dan de kunstwerken geschonken worden aan de gemeente Súdwest-Fryslân in verband met het 10-jarige bestaan in november 2021. Ook de binnenstad wil graag gezien worden. Daarom zullen de ondernemers van de Galigastraat in Sneek de straat een flinke boost geven in november en december. Er komen twee guirlandes in de winkelstraat, elk van maar liefst 60 meter, langs de gevels van de winkels te hangen. De ondernemers zullen dit zelf gaan ophangen. Een sterk staaltje samenwerking dus. De plannen voor het opzetten van een Ondernemersacademie werden ook uit de doeken gedaan. Een leerschool voor lokale ondernemers die graag sterker in het ondernemerschap willen worden. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over. De werkgroep ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en Winkelgebied’ wil graag op 17 september een Veiligheidsdag organiseren. Dan zullen ruim 30 organisaties zich presenteren om meer bewustwording te creëren en begrip te kweken voor het werk van hulpverleners. Voorafgaand aan dit unieke event is er op 13 september een Veiligheidscongres en staat de Veemarkthal op 15, 16 en 17 september in het teken van Lego Incidenten City. De Veiligheidsdag is voor ondernemers, geïnteresseerden en  professionals die zich bezighouden met veiligheid. Jong en oud zal welkom zijn. De Sneekweek is een grootschalig evenement wat bijdraagt aan Sneek en wijde omgeving. Het is van belang dat dit bekende evenement voor de toekomst behouden blijft, het een gevarieerd evenement wordt voor alle doelroepen en dat organisatorische zaken beter gestroomlijnd worden. Om de uitvoering van het nieuwe strategisch plan te faciliteren en ambities te verwezenlijken, is een overkoepelende stichting gewenst. Deze ‘Stichting Sneekweek’ zal als kerndoel hebben het jaarlijks doen organiseren van de Sneekweek festiviteiten met inschakeling van zoveel mogelijk lokaal betrokkenen en het geven van sturing aan al de activiteiten die daarvoor bevorderlijk of vereist zijn. Last but no least, het 7e project dat gepresenteerd werd tijdens deze avond, was het realiseren van een overdekte ijsbaan met alle benodigde voorzieningen in het hart van Sneek. Onder andere de VOS werkgroep Binnenstad vindt het weer de hoogste tijd voor een overkapte ijsbaan in de winterperiode. Het draagt bij aan de levendigheid van de binnenstad, versterkt de economische en sociaal-maatschappelijke structuur in Sneek en bovendien mag een ijsbaan in een belangrijke watersport- en 11-stedenstad niet ontbreken.

Wij vinden het erg fijn dat bovenstaande projecten allemaal zijn goedgekeurd door onze leden. Er staan veel mooie en nieuwe dingen te gebeuren in onze Waterpoortstad!