02-09-2019
Enquête keurmerk voor veilig ondernemen

Dankzij de samenwerking tussen de gemeente, politie, brandweer en Vereniging Ondernemend Sneek verbeteren wij de veiligheid op de bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen ’t Ges, Houkesloot en De Hemmen zijn daarom sinds 2007 in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.

 

Vul de enquête in

Om het keurmerk te mogen behouden worden wij eind 2019 getoetst door de KIWA. Hier hoort onder andere een enquête bij. Door het invullen ervan draagt u dus rechtstreeks bij aan het behalen van het certificaat voor uw bedrijventerrein! De uitkomsten van de vragenlijst zijn van invloed zijn op de maatregelen die genomen gaan worden in de komende drie jaar. De enquêtegegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij roepen daarvoor de ondernemers van bedrijventerreinen ’t Ges, Houkesloot en De Hemmen op de enquête in te vullen. Klik hier voor de enquête. Enquetes zijn gesloten