10-12-2019
Eensgezinde start van 2020 voor VOS!

Een recordopkomst bij de ALV van VOS op 12 november jl. Maar liefst 240 ondernemers waren aanwezig en stemden mee bij een aantal onderwerpen die op onze volle agenda stonden. Het belangrijkste besluit dat deze avond moest worden genomen was meteen ook de laatste stap van het fusieproces tussen de VSZ en de HIS: instemmen met één ledentype. Vanaf 1 januari 2020 zal VOS één soort lidmaatschap gaan hanteren en wordt er niet meer met retributie gewerkt. Een verandering die, ondanks de begrijpelijke bezwaren, met name positieve gevolgen zal hebben voor de ruim 520 leden. 

 

De afgelopen 3 jaar waren de leden verdeeld in drie typen: ondernemers in de binnenring, ondernemers in de buitenring en ondernemers van buiten de stad Sneek (die zich verbonden voelen met Sneek). Respectievelijk de A-, B- en C-leden. Door deze vereenvoudiging van de statuten geldt nu: één Sneek, één trekkingsgebied en dus ook één retributiesysteem. De enige uitzondering is nog dat de leden van ondernemingen buiten Sneek geen stemrecht hebben met betrekking tot de besteding van ondernemersfondsgelden die in Sneek worden opgebracht.

 

Naast de vele evenementen en activiteiten die uit het ondernemersfonds betaald worden, hebben we inmiddels al meer dan 30 projecten opgezet samen met onze ondernemers, grotendeel gefinancierd uit het Ondernemersfonds (OF). Doordat we nu eensgezind kunnen handelen, zal de kans van slagen van de bestaande en toekomstige initiatieven nog groter zijn, zowel naar gemeente, inwoners als het bedrijfsleven. Kortom: door een optimale inzet van het fonds kan VOS ook de komende jaren blijven werken aan een goed en concurrerend leef- en woonklimaat in Sneek en gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Bekijk hier de impressie en korte interviews van de afgelopen ALV van 12 november jl.