19-04-2017
Definitieve fusie HIS en VSZ een feit na laatste stemmingsronde

Aan deze fusie is een zorgvuldig traject voorafgegaan. In eerste instantie is gekeken naar samenwerking, echter beide besturen kwamen al snel tot de beslissing dat fusie op gelijkwaardige voet de beste oplossing zou zijn. De afgelopen jaren zijn de leden hierover al regelmatig geïnformeerd en diverse commissies van beide verenigingen werken al sinds 2015 nauw samen. We hebben deskundige hulp ingeschakeld om het proces op een juiste en democratische wijze te laten verlopen, aldus aftredend HIS voorzitter Jan van der Linden. De naam van de nieuwe ondernemersvereniging wordt Vereniging Ondernemend Sneek. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit Henk van der Zwaag (voorzitter), Sibold Jellema, Bas Hollenberg en Rigt Numan. Op 6 juni aanstaande zal tijdens de eerste ledenvergadering, gecombineerd met een event, het nieuwe bestuur aan de leden worden voorgesteld, besluit de nieuwe voorzitter Henk van der Zwaag.