15-09-2023
Autoluwe binnenstad start 2024

Update 22/09:

De proef ‘autoluwe binnenstad Sneek’ waarmee we de binnenstad veiliger en leefbaarder willen maken, gaat in 2024 van start.

De proef zou in oktober beginnen, maar vanwege binnengekomen bezwaren op het verkeersbesluit stellen we de proef uit.


Er is al veel over gesproken en geschreven: vanaf oktober/ begin november wordt er een proef gehouden om de binnenstad van Sneek, een jaar lang, autoluw te maken. De Prins Hendrikkade, de Singel en de Harinxmakade worden tussen 12.00 en 18.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer en er komen een aantal andere maatregelen (zie website SWF voor details). Woningen, winkels en parkeerplaatsen blijven echter wel bereikbaar.

Wij hebben, als ondernemersvereniging, zitting in de werkgroep die deze proef begeleidt. In principe steunen wij het initiatief, het maakt de binnenstad aantrekkelijker, maar hebben we hebben wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Deze gaan onder andere over de bereikbaarheid van de winkels, de veiligheid, parkeren en de bewegwijzering (o.a. van en naar de parkeervoorzieningen en vanaf de A7). Deze randvoorwaarden zijn grotendeels overgenomen door de gemeente.

Wij blijven de proef kritisch volgen en trekken zeker aan de bel als er aanleiding voor is!