22-01-2021
AED’s zoeken geschikte ruimtes

Bij een hartstilstand telt elke minuut! Snelle inzet van een AED (defibrillator) is van groot belang voor de overlevingskans van het slachtoffer dat gereanimeerd wordt. Ongeveer de helft van de hartstilstanden is schokbaar met een defibrillator. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het van levensbelang dat in elke buurt een AED hangt. Wij willen hier in Sneek graag een steentje aan bijdragen.

VOS biedt gratis AED’s aan
Vereniging Ondernemend Sneek zoekt ondernemers die een AED* en een buitenkast met pincodeslot willen en kunnen plaatsen in een openbare ruimte, dus aan de buitenkant van het pand. De plaatsing en de aansluiting (op stroom) ervan moet de ondernemer zelf regelen. Ook het onderhoud, zoals het vervangen van de batterijen na 6 jaar en de elektroden na 2,5 jaar, komt voor rekening van de eigenaar van het pand waar de AED komt te hangen.

AED aanmelden bij HartslagNu
Door je AED aan te melden, kun je levens redden in jouw buurt. Hoe sneller een AED ingezet wordt, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft! Je meldt je AED aan bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Dit werkt via de 112-alarmcentrale. Als daar een melding binnenkomt van een hartstilstand, worden direct burgerhulpverleners ingeschakeld om te gaan reanimeren. Een aantal krijgt een oproep om een AED op te halen. Dit kan dus ook jouw AED zijn! Bedrijven die belangstelling hebben, kunnen een e-mail sturen naar buitenring@ondernemendsneek.nl


*) Specificaties van de AED en een buitenkast met pincodeslot:
 

 • Defisign Live AED van Zwitsers merk met 10 jaar garantie;
 • AED moet aangemeld worden bij harstlagnu.nl (via de leverancier of via Ondernemer zelf);
 • Electroden gaan 2,5 jaar mee en kosten € 67,50 inclusief BTW;
 • Batterij gaat 6 jaar mee en kost € 187,50 inclusief BTW;
 • AED is te bekijken op website https://www.aedwinkel.nl/defisign-life-aed.html
 • In overleg kan de leverancier de houdbaarheid van electroden en batterijen voor de ondernemer doen;
 • Defisign/avia 210 aed buitenkast met pincodeslot;
 • Kast is te bekijken op de website https://www.aedwinkel.nl/defisign-aivia-210-buitenkast-met-codeslot.html
 • Kast moet aangesloten worden op stroom.
   

prijswijzigingen voorbehouden.