ALV café 8 november 2022

8 november 2022 / 19:30 - 21:45

Op 8 november vindt het tweede 'ALV café' plaats in Lokaal 55 in Sneek. De Algemene Ledenvergadering van Vereniging Ondernemend Sneek in een informeel jasje! We praten je dan graag bij over de nieuwste ontwikkelingen in Sneek. Dit gaan we doen door het houden van een paar korte interviews en een aantal vlotte presentaties. Zo hebben we na het gevarieerde en formele programma, extra tijd en gelegenheid om gezellig met elkaar te netwerken.

Datum: 8 november 2022
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Einde: 21.45 uur
Locatie: Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55 - Sneek

Iedere stemgerechtigde dient zich persoonlijk aan te melden via de ledenpagina. Dit mede in verband met het reglementair laten verlopen van het digitale stemproces tijdens deze ALV.

De agendapunten zijn:

1. Opening en mededelingen van het bestuur
2. Vaststellen notulen ALV 10 mei 2022*
3. Luna Waterstad – Andrea Möller, Directeur Media Art Friesland
4. Vitaal Sneek – Egon Diekstra, vitaliseren doe je samen!
5. Financiële aangelegenheden - begroting 2022*
6. Projectaanvragen*
7. Bestuursverkiezing: voordracht Jan Siep van den Bos voor de functie van secretaris

PAUZE

8. Presentatie drs. Arend Jan Boekestijn en Prof. Dr. Rob de Wijk*

De toekomst van Europa is voorgoed veranderd. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en wat staat ons nog te wachten? De wereld is volop aan het verschuiven en door de oorlog in Oekraïne zijn we beland in een nieuw tijdperk.

Wat zijn de structurele gevolgen? Zijn er parallellen met het verleden? Gaat de geschiedenis zich herhalen? De oorlog in Oekraïne houdt de hele wereld in zijn greep. De enorme gevolgen zijn overal voelbaar. Wat wordt onze toekomstige relatie met Rusland. Wat gaan wij zelf merken van de veranderende wereldorde.

Drs. Arend Jan Boekestijn is historicus aan de Universiteit Utrecht, schrijver en buitenlandcolumnist. Als veel gevraagd spreker in binnen- en buiteland laat hij zijn licht schijnen op de economische gevolgen van de huidige geopolitieke verschuivingen.

Prof. Dr. Rob de Wijk is een toonaangevend expert en hoogleraar op het gebied van internationale betrekkingen, geopolitiek, internationale en nationale veiligheid en terrorisme. Hij is daarmee één van de meest gevraagde commentatoren op het gebied van geopolitiek en veiligheidsvraagstukken. Er kan geen crisis uitbreken of hij wordt als deskundige om toelichting gevraagd.

9. Rondvraag en afsluiting

*) de link naar de documenten van agendapunten 2,5 en 6 ontvang je een week voor deze Algemene Ledenvergadering in je mailbox. Wij verzoeken je vooraf per email de vragen over deze punten aan te leveren.