ALV café

22 april 2022 / 19:30 - 21:00

We praten je dan erg graag bij over de nieuwste ontwikkelingen in Sneek. Dit gaan we doen door het houden van een paar korte interviews en een aantal vlotte presentaties. Zo hebben we na het gevarieerde en formele programma, extra tijd en gelegenheid om gezellig met elkaar te netwerken.

Datum: 10 mei 2022
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Einde: 21.00 uur
Locatie: Atrium (Oud Kerkhof 11, Sneek)

Iedere stemgerechtigde dient zich persoonlijk aan te melden via de ledenpagina. Dit mede in verband met het reglementair laten verlopen van het digitale stemproces tijdens deze ALV. zie de link onderaan dit bericht.

De agendapunten zijn:

1. Opening en mededelingen van het bestuur
2. Vaststellen notulen ALV 9 november 2021*
3. Terugkoppeling: visie en nieuwe identiteit van Sneek
4. Nieuw: Ondernemers Academie Súdwest-Fryslân door Mark Stam
5. Van wake-up call naar call to action! door Albrecht Wijbenga
6. Jaarrekening 2021

7.
Projectaanvragen *

PAUZE

8.

Presentatie Sneekweek 2022 door Sander ten Bosch en Esther Poiesz

9.


Rondvraag

Afsluiting met een hapje en een drankje

Meld je direct aan voor de aankomende ledenvergadering (inloggen vereist). Na inloggen ga naar 'Inschrijven event'.